Menu

eco-scan noise - community noise

Geluidshinder langs de wegen is een zeer actueel en prangend probleem in Vlaanderen. eco-scan wil openbare besturen, privé-initiatieven, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, etc. adviseren om de geluidshinder door verkeer en mobiliteit te beperken. Dit kan enerzijds aan de hand van advies omtrent een optimale inplanting van wegen en andere infrastructuur, anderzijds via het zoeken naar maatregelen zoals schermen, groenbedekking, bosstroken, maskeergeluiden, etc. om het akoestisch klimaat te beheersen. Er wordt gezocht naar creatieve oplossingen die voldoen aan de wensen van de klant, en waarbij eventuele maatregelen in het landschap kunnen geïntegreerd worden.

Ook de nieuwe regelgeving omtrent het geluidsniveau bij muziekactiviteiten (feestzalen, cafés, bioscopen...) valt onder community noise. eco-scan kan het geluidsniveau in en rondom uw feestzaal in kaart brengen en indien nodig advies verlenen opdat er kan voldaan worden aan de wetgeving inzake geluidsnormen. Gezien eco-scan over een erkend milieudeskundige geluid en trillingen beschikt, kunnen we hiertoe een geluidsplan opstellen in kader van deze regelgeving.

 Vragen of opmerkingen? Neem gerust This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. op met ons!