Menu

eco-scan noise - construct

Stilte als levenscomfort: utopisch in de steeds drukkere samenleving? Als architect of aannemer is het ontwerp van gebouwen met goede akoestische eigenschappen inderdaad geen sinecure. eco-scan kan helpen. Bouwakoestische experten helpen vanaf het bouwconcept tot en met de detailleringen en werfsupervisies aan de realisatie van private en publieke gebouwen. Maar ook nog delicatere 'verbouwingsprojecten' behoren dankzij onze bouwakoestische kennis en de belangrijke ervaring op de werf tot het actiedomein van eco-scan.

Bij eco-scan noise kan u terecht voor:

  • advies m.b.t. te gebruiken materialen, constructiewijzen, detailleringen...
  • nieuwbouw en renovatie;
  • woningbouw, scholen, hotels en andere horeca, ziekenhuizen, theaterzalen, feestzalen...
  • in-situ metingen;
  • werfopvolgingen;
  • zaalakoestiek;
  • harde akoestiek;
  • community noise.

Wenst u meer info? Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!